Kontinuirana Edukacija

Inmedea Simulator je virtuelna bolnica koju su osmislili stručnjaci nemačke kompanije Inmedea na inicijativu nemačkog Naučnog Instituta u cilju pripreme njihovih lekara za rad u specifičnim uslovima.
 
Veb orijentisana, lako je dostupna na svakom mestu u bilo koje vreme.
Zbog odličnih rezultata, program je dalje usavršavan i sada ova virtuelna bolnica ima preko 25 klinika sa oko 250 pacijenata.
Lekari u Nemačkoj već koriste Inmedea simulator kao on line program za kontinuiranu medicinsku edukaciju .

Grafički moderno dizajniran program simulira na realističan način rad sa pacijentima od momenta prvog razgovora i uzimanja anamneze, preko kliničkog pregleda, različitih dijagnostičkih metoda i procedura, do postavljanja dijagnoza i određivanja terapijskih mera.

Prednost ove on line edukacije je sloboda korisnika da u toku ovog rada zatraži praktično sve postojeće dijagnostičke preglede, laboratorijske analize, gde ne postoji prethodno planirano ili ponuđeno rešenje.

Posebno olakšava prikaz nalaza kao što su snimci RTG, CT, NMR, angiografija, ultrasonografije, EEG, EKG, patohistološki preparati.
Realističan pristup u okruženju ove virtualne bolnice ogleda se i u tome što su korisniku na raspolaganju i video, audio zapisi (inspekcija, palpacija, auskultacija srca, pluća, neurološki testovi...)

Evaluacija nakon postavljanja dijagnoza, diferencijalnih i pratećih dijagnoza, prikazuje uspešnost kao i analizu samog dijagnostičkog postupka (tačnost, efikasnost, neophodni pregledi, zaboravljeni, nepotrebno urađeni).
Nakon propisane terapije, takođe se ocenjuje dato rešenje i poredi sa postojećim standardima i protokolima.

Specifičnost ovog programa je da Vas tokom rada prati ekspert, koji će pomoći savetima o upotrebi samog sistema.

Pacijenti su dostupni na nekoliko svetskih jezika. Za Srbiju je pripremljen paket od osam pacijenata na srpskom jeziku, Svi pacijenti su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta 15.11.2011.

Ovako koncipiran program za edukaciju namenjen je praktično lekarima svih profila, izabranim lekarima, specijalistima interne medicine.

Na jednostavan način putem jednogodišnje licence korisnici su u mogućnosti da bilo kada sa bilo kog mesta obrade i reše svoje pacijente, kao i da prate efekat lečenja kroz kontrolni pregled.

Ovo inovativno rešenje za edukaciju nudi i multimedijalne kurseve, razmenu informacija, kao i pristup medicinskim časopisima i nastavnom materijalu u elektronskoj formi koji Vas čekaju u multimedijalnoj biblioteci.

Priredili smo uputsvo za upotrebu, koje će Vam dodatno olakšati i onako već prilično jednostavno korišćenje ovog simulatora, a u saradnji sa kompanijom  Inmedea omogućili da besplatno obradite demo pacijenta  Anu Jovanović koja se nalazi na Neurologiji.
Pristup demo pacijentu je na  sajtu www.inmedea-simulator.net, a objašnjenje o načinu rgistracije I radu sa pacijentom pogledajte u polju 

DEMO KONTINUIRANE EDUKACIJE.

Ordinacija Spiridon je ovaj program prvi put akreditovala kod Zdravstvenog saveta Srbije 2010. godine. 100% učesnika našeg programa koji su rešavali kliničke slučajeve u virtuelnoj bolnici izrazili su želju da obradjuju nove pacijente . Stoga je Ordinacija Spiridon akreditovala program i narednih godina.
Odlukom Zdravstvenog saveta od avgusta 2016. akreditovana je ponovo Virtuelnu bolnica Inmedea-Simulator, sa ukupno 12 pacijenta. Svaki uspešno rešen slučaj donosi po 5 bodova . Rad sa akreditovanim pacijentima počinje 25.08.2016. a traje do 01.08.2017.godine u kom periodu dobijate I pripadajući sertifikat sa osvojenim brojem bodova, a program I njegove prateće sadržaje možete da koristite do godinu dana od monenta dobijanja licence za rad.
Prilikom prijave za edukaciju Vi ste u mogućnosti da odaberete 1 ili 2 pacijenta. Za uspešno rešenog jednog pacijenta dobijate 5, a za dva pacijenta 10 bodova. Vise informacija o ceni licence za rad možete naći u polju

PRIJAVA ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU

• mkb 10 је trenutno nа engleskom jeziku, pa je poželjno korišćenje postojećih šifarnika, ili osnovno poznavanje engleskog jezika.